Rapporten

Rapporten

  • Oerol in de branding: De culturele industrie staat onder druk. De subsidiënten en de sponsors trekken zich terug. De vraag is hoe Oerol zonder verlies aan identiteit nieuwe verdienmodellen kan introduceren op de volgende edities. Oerol trekt in 10 dagen 55.000 bezoekers waarvan er 25.000 het paspoort kopen waarmee toegang tot de koop van tickets mogelijk is. Dit aantal moet omhoog kunnen.Tevens veronderstellen wij dat de bezoeker niet bewust is van het risico die de particuliere organisatie van Oerol loopt bij iedere editie. In het rapport staat een analyse van de situatie waarbij de programmering- piramide alsmede  de customer life-time value theorie wordt ingepast en aanbevelingen van verdienmodellen.      
  • Bevrijdingspop 2012: In opdracht van het lectoraat Media Business  is door een Junior Honoursteam van Inholland onderzoek gedaan onder de bezoeker van Bevrijdingspop 2012. Onderzocht is of het thema bevrijding nog steeds aansprekend en relevant is. Tevens is het huidige verdienmodel tegen het licht gehouden, zeker gezien de mogelijke afname van de subsidie en de bijdrage van sponsors. Zijn bezoekers überhaupt bereid om voor bevrijdingspop een entree ticket te betalen?  Worden de huidige sponsors door de bezoekers waargenomen? Welke invloed heeft Social Media op dit evenement als wordt gekeken naar promotie, marketing en het krijgen van aandacht voor het evenement? Is de locatie geschikt? Vragen die de formule en de boodschap aanscherpen voor de volgende editie.
  • P60 – programmeringsstrategie: Het lectoraat Media & Entertainment heeft in opdracht van P60 en de branchevereniging VNPF een tweeledig onderzoek verricht. Daarbij was het doel enerzijds een aansprekende casus te presenteren bij de masterclass op de Noorderslag/Eurosonic conferentie en anderzijds heeft het lectoraat onderzocht of en hoe de gehanteerde programmeringsstrategie van P60 bijdraagt aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen in het beleidsplan 2010-2014.