Scripties

Scripties

 • b.pop – Sander Knepper; over jongerenmarketing 2.0 en betrokkenheid bij de boodschap van Bevrijdingspop Haarlem. Kwantitatief onderzoek naar de invloed van randprogrammering op de betrokkenheid van bezoekers. Uit dit onderzoek blijkt dat Music Mash-Up en iFreestyle twee zeer gewaardeerde projecten zijn onder de bezoekers van Bevrijdingspop. Er waren maar weinig mensen die hier nog nooit van gehoord hadden. Dit komt o.a. omdat jongeren naar andere jongeren luisteren.
 • Houtfestival (komt binnenkort) – Roy van den Berg; Het doel van dit onderzoek is het vinden van een nieuw(e) verdienmodel(en) om duurzame continuering van het Haarlemmer Houtfestival zeker te stellen.  Door de economische crisis is de politiek genoodzaakt te bezuinigen. Een van de sectoren waar deze bezuinigingen hard aankomt is de cultuursector. Not-for-profit evenementen waren voor een groot deel van de begroting afhankelijk van subsidies. Door het wegvallen of verlagen van deze subsidie-inkomsten, moeten veel evenementen op zoek naar een andere bron van inkomsten. Het Haarlemmer Houtfestival (HHF) is hier geen uitzondering in. Er is onderzocht welke inkomstenbronnen het  Houtfestival kan aanwenden voor een economisch duurzame continuering van het festival naast gemeentesubsidies.
 • ‘t Spant – Ozlem Karaman: Het  probleem  voor  Spant!  is  dat  de  bezoekers  minder  uit  jongvolwassenen  bestaan  terwijl  de  programmering wel  divers  is.  Welke communicatiemiddelen kan Spant! inzetten, zijn de huidige communicatiemiddelen  voldoende  om  de  jongvolwassenen  aan  te  spreken,  welke  waarde  hecht  men  aan cultuur,  waarom  zou  men  voor  Spant!  kiezen,  welke  social  media  wordt  het  meest  door  jongvolwassenen gebruikt  en  willen  de  jongvolwassenen  invloed  hebben  op  de  programmering  van  Spant!?  Dit  onderzoek  heeft  plaatsgevonden  omdat  Spant!,  zo  effectief  mogelijk  naar  de jongvolwassenen  wilt  communiceren  om  de  aandacht  te  trekken  met  als  gevolg  meer  theaterbezoek  onder  de jongvolwassenen.
  Centrale  vraagstelling Welke  communicatiemiddelen  kan  Spant!  het  beste  inzetten  om  de  aandacht  van  de  jongvolwassenen  te trekken,  met  als  gevolg  meer  theaterbezoek?
 • P60 – Tom Goulooze; positionering.  Wat is de huidige positionering van P60, en op welke wijze vertaalt deze positionering zich in een identiteit en een imago? Positionering begint met een analyse van de doelgroep, de identiteit en de concurrentie omgeving van P60. De kerneigenschappen, die uit de analyse van de identiteit volgen, kunnen gebruikt worden om een Brand Positioning Statement te formuleren.
 • P60 – Danielle Alkema; Kansen zien in crisistijden. Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. De aanleiding van het onderzoek vanuit het lectoraat komt voort uit een aantal trends en ontwikkelingen, zowel in de culturele sector op zich als specifiek op het gebied van poppodia. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van kwalitatief onderzoek om te kjken op welke wijze de businessclub van poppodium P60 het beste opgezet kan worden.
 • Schouwburg De Meerse – Acalya Cingoz; Het onderzoek is gehouden voor schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Het doel is om ervoor te zorgen dat er meer jongvolwassenen schouwburg De Meerse bezoeken. Het bereik van jongvolwassenen moet vergroot worden om de doelstellingen te halen. Social media speelt hierbij een grote rol. Social media staat daarom centraal tijdens dit onderzoek.  De centrale vraag van het onderzoek is: Welke boodschap kan schouwburg De Meerse overbrengen via social media om hoogopgeleide jongvolwassenen, tussen de 25-30 jaar woonachtig in Hoofddorp, te bewegen tot een schouwburg bezoek?
 • De Kade – Nico Achterstraat; De Kade heeft sinds vorig jaar een moeilijke periode achter de rug. Door het stopzetten van de gemeentelijke subsidies moest poppodium De Kade vorig jaar zelfs haar deuren sluiten. De Kade heeft begin 2012 de deuren weer kunnen openen als productiehuis. Ze konden alleen nog doorgaan met een kleine zaal en het organiseren van concerten op locatie. Verder ontleent De Kade bestaansrecht aan het organiseren van cultuur educatieve projecten. Er is dus het nodige veranderd bij De Kade. Het doel van dit onderzoek is dan ook te achterhalen wat het imago van De Kade is bij de bezoekers nu en hoe het imago met kleine aanpassingen verbeterd kan worden.
  De centrale vraag van dit onderzoek is:
  Wat is het imago van De Kade bij bezoekers van 18 t/m 25 jaar, wat zijn de verbeterpunten en welke adviezen hebben professionals die wel eens samenwerken met De Kade om het imago met kleine aanpassingen te verbeteren?
 • De Kade – Danielle Boonstra; De Kade heeft een nieuwe website gelanceerd en ook via social media wordt geprobeerd mensen aan zich te binden. Ze hebben een groot aantal volgers op Facebook. Voor De Kade is het belangrijk om te weten hoe zij zich kunnen profileren op Facebook en daar het beste uit kunnen halen. Daarnaast moeten publieksgroepen die niet actief zijn op social media niet worden vergeten.
  In de periode dat De Kade heeft moeten sluiten en vervolgens een doorstart heeft gemaakt was De Kade regelmatig in de media. Interessant om te weten is welk effect traditionele media zoals regionale nieuwsbladen hebben op de beeldvorming van bezoekers en niet-bezoekers.
  Deze situatie leidt tot de volgende vraagstelling: Welke communicatiemiddelen zijn geschikt voor Productiehuis De Kade om binding te versterken met bestaande publieksgroepen en daarnaast nieuwe publieksgroepen te realiseren?
 • Facebookings – Leonie Sta; Online social network marketing voor een boekingsagentschap (Engelstalig). Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik van online sociale netwerken voor boekingskantoren om meer klanten te werven.