Samenwerken

In de culturele sector heeft het economische en politieke klimaat van de afgelopen jaren gezorgd voor toenemende concurrentie met andere vrijetijdsaanbieders, toenemende bezuinigingen, lagere consumentenbesteding ten gevolge van de crisis – zichtbaar in de kaartverkoop – en dalende inkomsten uit sponsoring.

Om hun bestaansrecht te kunnen blijven garanderen, dienen (gesubsidieerde) culturele organisaties, zich het denken vanuit cultureel ondernemerschap eigen te maken (voor zover ze dat nog niet gedaan hebben). Dat betekent (opnieuw) de missie, visie en doelstellingen tegen het licht houden, die strategisch [link naar lemma strategisch denken en handelen] overzien en afstemmen op de huidige werkelijkheid.

Eigen beleid afstemmen op de huidige werkelijkheid kan ook betekenen: op zoek naar samenwerking met andere (culturele) organisaties. Samenwerken vergroot de slagkracht, en daarmee de overlevingskansen.

Onder druk van teruglopende overheidssubsidies en afnemende bezoekersaantallen wordt bijvoorbeeld in de museumsector gezocht naar meer afstemming over collectiebeleid, bruiklenen en tentoonstellingen. Ook op organisatieniveau is samenwerken mogelijk en soms ook noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van collectieve inkoop, gedeeld werkgeverschap of zelfs een volledige fusie (Museumvereniging, 2013).

Voorbeeld
In het trendrapport “Grensverleggende avonturen”, over trends in de creatieve industrie (2012), wordt gesproken over vier vormen voor het organiseren van samenwerken:samenwerken grondvormen
Afbeelding 1: Grondvormen voor het organiseren van samenwerking. Bron: GOC (2012:58)

Afhankelijk van wat je doel is en wat je wilt bereiken (denkend vanuit je missie, visie, strategie) kies je een van deze vormen van samenwerking. Samenwerken moet altijd passen bij de eigen identiteit en strategie. Dat betekent dat samenwerken altijd een middel is om iets te bereiken, en geen doel op zich.

Literatuur
Museumvereniging. (2013) . Musea gaan nauw samenwerken. Geraadpleegd op 17 oktober 2013 van http://www.museumvereniging.nl/Nieuwsoverzicht/Nieuwsdetailpagina/tabid/351/NewsListId/9/NewsItemId/595/Default.aspx
Meer lezen?
GOC (2012) Grensverleggende avonturen. Trends in de creatieve industrie, 2012. Veenendaal: GOC / A&O Fonds Grafimediabranche. Te downloaden via: http://www.goc.nl/GOC/media/GOCImages/publicaties%20en%20onderzoeken/pdf/1203-def-TRENDS-2012.pdf