Trends

Samenwerken

In de culturele sector heeft het economische en politieke klimaat van de afgelopen jaren gezorgd voor toenemende concurrentie met andere ...
Read More

Doelgroepenbeleid

Doelgroepenbeleid is beleid specifiek gericht op een welbepaalde doelgroep; vaak is het specifiek beleid om speciale, duidelijk afgebakende doelgroepen te ...
Read More

Trendsetters

Een trendsetter is iemand die een nieuwe trend introduceert. Een trend kan gedefinieerd worden als een richting waarin een fenomeen ...
Read More