Trendsetters

Een trendsetter is iemand die een nieuwe trend introduceert. Een trend kan gedefinieerd worden als een richting waarin een fenomeen (bijv. bevolkingsopbouw) zich ontwikkelt in de tijd of een ontwikkeling in een bepaalde richting, bijvoorbeeld op het gebied van mode, muziek, techniek of taalgebruik. In de beschrijving van Henrik Vejlgaard (2007) staat bij het beschrijven van een trend ‘verandering’ centraal. Hij stelt dat een trend een sociaal proces is waarbij stijl of smaak aan verandering onderhevig is. Dit toont zich in de veranderende manier waarop we ons kleden, in wat we eten of in welke televisieprogramma’s we prefereren. Sommige van die veranderingen zijn slechts van korte duur en worden ook hypes genoemd. Andere veranderingen hebben een veel langere duur en worden aangewend door heel wat mensen. Bij deze langdurige veranderingen gaat het om trends. Het feit dat het om een sociaal proces gaat betekent immers dat ze gecreëerd worden door mensen. Deze mensen noemt hij trendsetters. Ze hebben als kenmerk dat ze van tijd tot tijd hunkeren naar verandering, iets wat in hun ‘trendsetter personality’ ingebakken zit. Ze zijn namelijk zeer open naar nieuwe innovatieve stijlen en zijn vervolgens ook de eersten om deze te gaan verkennen en toepassen.

De culturele sector is afhankelijk van economische en financiële trends. Elk jaar geeft de Nederlandse overheid een publicatie uit ‘Trends in Beeld’, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De informatie uit Trends in Beeld is the vinden op http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/. De website wordt enkele keren per jaar geactualiseerd. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau publiceert met regelmaat interessante rapporten voor de culturele sector op http://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek

Verschillende experts bespreken de oorsprong van trends (globaal gezien) op basis van twee perspectieven. Zo ligt volgens hen de oorzaak enerzijds bij de mens als ‘trendsetter’, en anderzijds bij de maatschappij waar men als individu door wordt gedetermineerd. Marc Drüner (2009)spreekt hier van de tweespalt bottom-up en top-down. De bottom-up invloed toont zich in de subculturen en randgroepen. Top-down staat volgens Marc Drüner voor de culturele elites, financiële elites en celebrities. Bij dit laatste perspectief kunnen we stellen dat grootschalige veranderingen in de samenleving de leefwereld van mensen in grote mate kunnen beïnvloeden.

Voorbeeld
Een podium kan een trendsetter aan zich binden door een samenwerking aan te gaan met als doel de trendsetter in te zetten als rolmodel. Ook kan een podium zelf trendsetter zijn, bijvoorbeeld door innovatief gebruik van sociale media in programmering, het inzetten van publiek in de programmering door middel van co-creatie of als eerste een projectmatige aanpak gebruiken. Hierdoor kan media-aandacht worden gegenereerd. Ook kan een nieuwe doelgroep worden aangeboord namelijk die van ‘early adapters’; mensen die worden aangetrokken door nieuw en innovatief gebruik van nieuwe technologie.

Meer lezen?
Drüner, M. (2009) http://www.td-berlin.com/en/science-en/studiespublications-en
Trendindex from Marc Drüner (Berlin)
Dutch Cowboys; weblog http://www.dutchcowboys.nl/
Frankwatching: Online trends, tips & tricks http://www.frankwatching.com/
Gladwell, M. (2000). The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. Boston: Little Brown
Martijn, M. (2013) . Nalden: ‘Mijn leven is hilárisch’. Geraadpleegd op 24 oktober 2013 van http://www.vn.nl/Archief/Media/Artikel-Media/Nalden-Mijn-leven-is-hilarisch.htm
http://www.twitter.com/, Enkele connectors en mavens om te volgen zijn Erwin Blom (‏@erwblo), Linda Duits (@lalalalinder), Niels Aalbers (@EHPO), Ferry van Excelsior Recordings (@frrr), Atze de Vrieze (@atzedevrieze)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Trends in Beeld; Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/
Sociaal Cultureel Planbureau. Lopend Onderzoek. http://www.scp.nl/Onderzoek/Lopend_onderzoek
Veijlgaard, H. (2007). Anatomy of a Trend. Columbus, Ohio
Veijlgaard, H. website on trend forecasting. http://trend-forecasting.com/
Vief. (2012). Op sociale media heb je alleen “koningen” en “lemmingen”. Geraadpleegd op 24 oktober 2013 van http://www.vief.be/vrije-tijd/op-sociale-media-heb-je-alleen-koningen-en-lemmingen.html