Werkbladen

Werkbladen

De omgeving van podiumorganisaties en andere culturele instellingen wordt steeds turbulenter. Bezoekers stellen hogere eisen, de concurrentie van andere leisure-mogelijkheden neemt toe, de politiek stelt het autonome bestaansrecht van bepaalde cultuurvormen ter discussie, financiële bronnen zijn weinig consistent en het product wordt steeds complexer.

Bovendien is er een groeiend extern appel op de professionaliteit van de organisatie. Financiers (overheden) en andere belanghebbenden verlangen steeds vaker duidelijke waarborgen voor een goede bedrijfsvoering en verantwoorde besteding van middelen.

Offstage biedt een praktische leidraad bij de formulering of bijstelling van de visie en missie, de inrichting van de organisatie en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De auteur, Hans Kraaijeveld, besteedt daarnaast ook uitgebreid aandacht aan onderwerpen als de organisatiecultuur, leiderschap en toekomstige ontwikkelingen waar podiumorganisaties op moeten inspelen.

Hieronder vind je links naar werkbladen waarmee instellingen praktisch aan de slag kunnen gaan. Er zijn werkbladen voor alle fasen in het strategisch management.

 • Visieontwikkeling
 • Omgevingsanalyse: Kansen en bedreigingen
 • Interne analyse: Sterkten en zwakten
 • SWOT-analyse
 • Concurrentieanalyse
 • Belanghebbendenanalyse
 • Strategische keuzes
 • Analyse en beschrijven van werkprocessen
 • Cultuurverandering
 • Sociale Media Strategie>
 • Duurzaamheid

Kraaijeveld, H. (2011) Offstage, Het strategisch management van podiumorganisaties. Boekman Stichting.